Vážení budúci zákazníci, spriaznené duše,  milí odporcovia,
 
v poslednom období sa opätovne objavili v médiách rôzne informácie – hlavne negatívne – ohľadom stavby Shopping Centre YOSARIA PLAZA.
ÄŒlánky vychádzali s rôznymi titulkami, napr. :
Nové nákupno – zábavné centrum YOSARIA PLAZA v bratislavskom Ružinove nebude. „... (Autor SITA, prevzaté PRAVDA 2.7.2009) a iné.
 
Dovoľte aj mne vyjadriť sa k celej udalosti.
 
Po vyjdení článku som okamžite zareagoval a písal list do SITA, (od nich preberali článok) so žiadosťou o zmenu a okamžitú opravu textu, v predmetnom článku, nakoľko táto informácia nie je pravdivá a zavádza.
 
Nakoľko  máme stále platné stavebné povolenie bez ohraničenia termínu !
My sme len porušili jednu z mnohých podmienok stavebného povolenia a to, že sme v termíne do 30.6.2009 nedostavali stavbu,  za to dostaneme pokutu.
 
Vyjadrenie zo zasadnutia MÚ BA Ružinov :
(Stavebné povolenie spoločnosti Yosaria Plaza zrušené nebolo. Stále trvá. Stavebný úrad len nepredĺžil lehotu dostavby stavby, ktorá vypršala 30. júna 2009. Z výkladu stavebného zákona vyplýva, že stavebné povolenie je nezrušiteľný akt, pokiaľ stavba neohrozuje život a majetok ľudí. Teda, ak investor bude deklarovať, že má financie na stavbu a dodávateľa, môže začať stavať a požiadať o termín na dokončenie stavby.)
Zdroj : www.ruzinov.sk/index2.php?option=com_content§task=view&id=617&pop=1&...
 
Ja vás týmto ubezpečujem, že naša spoločnosť a môj tým zložený z mojich kolegov a štyroch popredných svetových poradenských, auditorských a realitných spoločností naďalej pokračuje v práci a úsilí získať financovanie aj napriek hlbokej finančnej kríze , ktorá panuje na svetovom bankovom trhu  od  r.2006. Za tým si stojím, nakoľko od r.2006 žiadna banka na Slovensku nedokázala financovať porovnateľne veľký  projekt ako YOSARIA PLAZA.
Posledné projekty , ktoré vtedy podpísali úver boli okrem YOSARIA PLAZA - Eurovea a River Park. Tu však treba podotknúť, že jednou z bánk je aj ÄŒSOB, ktorá vyhrala súd so štátom SR a mala voľných niekoľko miliárd SK.
 
Treba si uvedomiť, že v období, kedy bol developovaný projekt YOSARIA PLAZA,  bolo v rozbehu niekoľko veľkých projektov v Bratislave a všetky stoja : PORT LAMAÄŒ (Penta), Rezidenčná  oblasť Devínska (Opera), Južné mesto (Cresco), mrakodrap J&T, Eurovea  mešká viac ako 2 roky a zrušila 2. fázu...
Twin City (HB REAVIS) dokonca v centre mesta ohradili 11 hektárov zbúraniska a ohlásili začiatok stavby najskôr o 4 roky a v ideálnom prípade by ho postavili v r. 2018, teda možno za 9 rokov. To však nikomu nevadí...!
V tomto kontexte nerozumiem, prečo by práve YOSARIA PLAZA mala byť výnimkou a stavať, keď omnoho väčšie spoločnosti to odložili o niekoľko rokov ?!
 
Na stavbe sme preinvestovali na stavebných prácach cca 7,5  M EUR a stavebné práce sa v lete 2006 prerušili z dôvodu kolapsu banky v Rakúsku, čo bol jeden z prvých signálov vplyvu americkej  hypoterkárnej krízy na európske banky a začiatok bankovej krízy, zatiaľ nie verejnej.  
ÄŒlánky o tom dokazujúce - Kríza
 
 
 
 Dňa 3. júna 2009 predstúpil pred poslancov MZ investor I. Líška, ktorý informoval, prečo sa za posledné dva roky na stavbe bývalého OD Ružinov nezačalo. Zdôvodňoval to predovšetkým dosahom všeobecnej hospodárskej krízy. Deklaroval, že projekt chce dokončiť. Viacerí z poslancov MZ jeho slovám príliš neverili, cez to všetko odporučili starostovi, aby predĺženie termínu na dokončenie stavby Yosaria Plaza podporil a investorovi nedal pokutu ani jeden cent. Napriek tomu dňa 1. júla na návrh stavebného úradu starosta S. Drozd nepredĺžil investorovi lehotu na dostavbu a začne sa aj konanie o udelení pokuty, ktorá môže byť až do výšky 66 000 eur.
Zdroj : www.ruzinov.sk/index2.php?option=com_content§task=view&id=617&pop=1&...
 
Na základe vyššie uvedeného je vidieť, že nie všetci už nášmu projektu neveria. Ešte sa nájdu aj takí, ako niektorí poslanci na MÚ Bratislava – Ružinov. Vedia, že nepokračovanie v stavbe nie je naša chyba. Pokuta nie je to, čo tento projekt potrebuje a úrad tým podkopáva nohy spoločnostiam.
Nezaspávame, stále rokujeme s bankami aj mimo územia SR, lebo chceme tento projekt dostavať a otvoriť ho, lebo je určený pre občanov.
 
Ivan Líška
Predseda predstavenstva